www.herian.info » design » waarom een website?

De door HERIAN gemaakte websites zijn in de nieuwe generatie volledig volgens het principe van "Liquid Design".

Waarom een website?

Een website is een jong, maar volwassen extra communicatie middel. Dit medium is dag en nacht bereikbaar en toegankelijk voor de hele wereld. U kunt er dus een ander publiek mee bereiken dan door folders te verspreiden. Een goede website is dus een extra communicatiemiddel naast alle bestaande middelen. De kosten zijn relatief laag als ze worden afgezet tegen folders, radio- en televisiereclame.

OK, we doen het. Wat nu?

Haastige spoed is zelden goed. Een goede denksessie over wat wel en niet moet en wat we eigenlijk willen met een website is een vereiste. Er zal dus een inventarisatie moeten plaatsvinden van de eisen en de wensen. Ook is het verstandig om te kijken of de bedachte toepassingen binnen de organisatie kunnen worden verwerkt.

De vragen?

Uit de denksessie en inventarisatie komt een lijstje. Daar staan een stel vanzelfsprekende eisen in. Misschien vind u wel dat er een heleboel open deuren worden ingetrapt, maar bij het dagelijks surfen naar leuke voorbeelden vinden wij er nog genoeg waar dit niet zo logisch is toegepast. Vandaar deze benadering. Te denken valt aan:

  1. Een goed gekozen domeinnaam
  2. Doelgroep en doelstelling formuleren
  3. Onderhoudsafspraken
  4. Tijdspad van implementatie

Een stel logische wensen (bijna verplichte toegankelijkheideisen) kunnen zijn:

  1. consistente en herkenbare paginaopmaak
  2. Duidelijke navigatie structuur (misschien wel het allerbelangrijkste)
  3. Compatibel zijn met zoveel mogelijk platformen en gebruikers
  4. Goede foutafhandeling
  5. Is terug te vinden in zoekmachines
  6. heeft een acceptabele laadtijd

De antwoorden

Bepaalde domeinnamen worden schaars. Korte NL domeinen zijn zeldzaam aan het worden. Daarentegen zijn er zeker veel alternatieven. Een gekozen extensie zal gevoelsmatig moeten overeenkomen met wat men doet. Is niet echt een verplichting maar maakt het voor de gebruiker wel logischer. Een .INFO kan een goed alternatief zijn voor bepaalde organisaties maar ook een .ORG kan voor niet commerciŽle instellingen een goede keuze zijn. Enige creativiteit vereist hier.

Het bepalen van de doelgroep en de doelstelling is erg bepalend voor de opzet van de gehele website. Is het een intranet (alleen voor intern gebruik) of een internet site? Hier zit al een wereld van verschil voor de benadering en presentatie van de gegevens.

Het antwoord op de voorgaande vraag heeft directe invloed op het onderhoud. Intern wil iedereen zaken kunnen toevoegen en zal er snel gekeken moeten worden naar een beheersomgeving waar rechten kunnen worden verdeeld. Voor internet zou men kunnen volstaan met een update per kwartaal. In dat geval is een groot beheersystseem een te grote kostenpost.

Een realistische planning lijkt vanzelfsprekend maar wordt in de praktijk nog wel eens vergeten. Ook de communicatie naar de interne organisatie wordt nog wel eens overgeslagen. Maak kenbaar wat u gaat doen en waarom.

Zelf doen of laten doen?

Als u alleen een hobby wilt promoten of andere informatie wilt delen dan kunt u het rustig zelf doen. Wilt u als organisatie een professionele en toegankelijke website dan kan u het nog steeds voor een deel zelf doen maar ons advies is wel om daar ervaren mensen bij te betrekken. Dat is zeker bij de start van het traject aan te bevelen. Op basis van veel ervaring kunnen we u de mogelijkheden, en misschien nog belangrijker, de onmogelijkheden vertellen. Dan speelt niet alleen de techniek mee maar ook de organisatiestructuur. Ook het ontwerp van de website adviseren wij niet in eigen beheer te doen. De gebruikte technieken en instellingen zijn dusdanig aan veranderingen onderhevig dat de meest recente inzichten gebruikt moeten worden om een hedendaagse uitstraling neer te zetten.

De voor- en nadelen van zelf doen


contact

Contact Information about and for HERIAN

search

Extended search on this site or internet

sitemap

Sitemap of the herian.info website

nederlands

Omschakelen naar de Nederlandse taal

deutsch

‹mschalten zum Deutsche sprache

Img.:completely validated HTML website.
Img.:The pages on this website have all at least double AA status according WCAG guidelines.

  ® Webdesign

  ® Webdesign