» Startpunt Nederlands » Merkrecht


Merkenrecht

Met het merkenrecht kunt u merk, logo en/of handelsnaam beschermen.
Zonder bescherming is uw merknaam vogelvrij.
In het ergste geval kan het gebeuren dat u ze niet eens meer mag gebruiken. Wat dacht u van nieuw drukwerk, reclame en domeinnaam? Heeft u zo uw best gedaan alles netjes op te bouwen, komt alles in gevaar door het vergeten te registreren van belangrijke zaken. Bescherm uw zaken nu! Per jaar worden er in Europa al meer dan 50.000 merken gedeponeerd. En die het eerst komt . . .

Wat kan HeRiAn voor u betekenen?

HeRiAn heeft in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd rondom registratie van merknaam, merklogo en model. Dit is uitgevoerd voor zowel klanten in Nederland als in andere Benelux landen.
Wij kunnen u uitstekend adviseren over de te volgen strategie. Daarvoor vragen wij echter wel iets van u. Lees op uw gemak onderstaand verhaal. Aan het eind staan de vervolgstappen.

Wat is een merk?

De Benelux-Merkenwet zegt dat alle grafisch af te beelden tekens, die producten en/of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming, een merk kunnen zijn. Een merk kan dus een woord zijn, een logo, een vorm of een combinatie hiervan.

Een ingeschreven naam of logo in een merkenregister is een merk. Inschrijven is dus de eerste stap naar bescherming. Elk land heeft zijn eigen register en stelt zijn eigen voorwaarden. Een merk registreer je in een klasse. Alle producten en diensten zijn in klasses verdeeld. Europees of werelwijd een merknaam beschermen vergt relatief veel inspanning maar behoort zeker tot de mogelijkheden.

Merkregistratie

Gelukkig worden steeds meer registers gebundeld. Voor de Benelux is er een gezamenlijk register. Voor het deponeren van een merknaam is het van belang de goede product- of dienstengroepen te kiezen. Ook moet u afwegen of het merk of logo alleen voor Nederland moet worden gedeponeerd. Afhankelijk van waar u zaken doet, is misschien een Europawijde registratie noodzakelijk.

Logoregistratie

Een logo registreren volgt ongeveer dezelfde weg als een merknaam registreren. Het is ook mogelijk om een merknaam en logo tegelijk in te schrijven voor dezelfde groepen.

Handelsregister niet voldoende

Als men een bedrijf begint of bezit, is men ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving is gedaan op een of meerdere handelsnamen. Deze namen bieden echter maar een zeer geringe bescherming. Ook al horen wij van startende ondernemers die inschrijven bij de KvK wel eens andere verhalen. Een ander bedrijf die onder dezelfde naam zaken gaat doen, kunt u niet tegenhouden. Het is dus een misverstand te denken dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel afdoende is om uw gebruikte naam te vrijwaren van misbruik door anderen.

Domeinnaamregistratie dan wel beter?

Registratie van een domeinnaam levert geen enkel additioneel recht op de naam op.
Bij de laatste lancering van een nieuwe domeinnaamextensie, die van Europa met .EU, kregen merkrechthouders voorrang. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin de handelsnaamhouder misgreep omdat iemand anders op het laatste moment de naam als merk had gedeponeerd. Heeft u veel tijd gestoken in het opbouwen van uw handelsnaam en nog niet geregistreerd als merk, dan wordt het misschien wel tijd voor actie.

Soorten merken

Woordmerk

Een woordmerk is een merk dat bestaat uit een los woord of een combinatie van woorden.
Dit kan dus ook een slogan of reclameuiting zijn.

Beeldmerk

Een beeldmerk is bijvoorbeeld uw woordmerk in combinatie met een logo, al dan niet in kleur, of een symbool.

Vormmerk

Een vormmerk is bijvoorbeeld de vorm van een flesje voor een bepaald parfum. Bij een vormmerk gaat het dus om de vorm van de verpakking van een product of de vorm van het product zelf.
De registratie geschiedt volledig apart van het merknaamregister. Ook de juridische spelregels hiervoor zijn duidelijk anders.

Warenmerk en/of dienstmerk

Behalve merken voor waren (producten) zijn er ook merken voor diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan merken als Belgacom, KPN en P&T Luxembourg. Een merk kan tegelijkertijd voor zowel producten als diensten worden vastgelegd. Ideeën of concepten komen niet voor bescherming in aanmerking (maar kunnen wel op andere manieren een beperkte bescherming verwerven).

Individueel of collectief merk

Een individueel merk is een merk dat producten en diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van een andere onderneming.
Een collectief merk is een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten onderscheidt die geleverd worden door verschillende ondernemingen. Bijvoorbeeld KEMAKEUR of WOLMERK

Een collectief merk legt de nadruk op eigenschappen die de producten of diensten gemeen hebben, ook al zijn ze van verschillende ondernemingen afkomstig. Een collectief merk heeft een garantiefunctie.
De merkhouder houdt toezicht op het gebruik van het merk door anderen. De kwaliteits- en selectiecriteria worden geregeld in een 'reglement op het gebruik en het toezicht van het merk', dat de merkhouder tegelijk met het Beneluxdepot moet overleggen.

Ik ben overtuigd van de waarde van een eigen merknaam

Voor het goed kunnen inschrijven van uw merknaam moet er enige huiswerk worden verricht. Het volgende lijstje met vragen zal beantwoord moeten worden:

  1. Merknaam, logo, model of combinatie
  2. waar doe ik zaken? Allen in Nederland of meer (Europa of Wereldwijd)
  3. Welke producten of diensten moeten er onder gaan vallen
  4. Individueel of collectief (Franchise constructies)

Is het merk vrij?

Wij doen hiervoor een quickscan. Deze is gratis bij gebruikmaking van onze diensten op merkrecht. Wilt u meer zekerheid? Dan behoort een uitgebreidde scan tot de mogelijkheden. Hier zijn wel kosten aan verbonden en nemen een stuk tijd in beslag.
Voor vormen/modellen is de procedure totaal afwijkend. Bij vragen neem contact met ons op.

Kosten

De kosten van een merknaam- of logoregistratie voor de Benelux is zeker betaalbaar. Voor drie klassen en 10 jaar inschrijving (minimum termijn) is de prijs per jaar minder dan u voorheen aan de Kamer van Koophandel verschuldigd was.
Modelregistratie voor een enkel model blijft daar nog sterk onder.

Termijnen / verwerkingstijden

De doorlooptijd tot volledig ingeschreven merk voor de Benelux neemt minimaal drie maanden in beslag. Twee maanden zijn uitgetrokken voor het indienen van bezwaren door andere merknaamhouders. In de meeste gevallen is de hele procedure in vier tot vijf maanden afgerond.
Modelinschrijving voor de Benelux gaat over het algemeen sneller en kan binnen 6 weken zijn afgerond.
Deze termijnen zijn zonder uitgebreidde scans en onderzoeken.
Voor europeesche of wereldwijde inschrijvingen hangt dit zeer sterk af van de volgen strategie. Er zijn meerdere benaderingen, elk met eigen voor- en nadelen.

Bewaking van u ingeschreven merk

Abonnementsmogelijkheden

contact

Contactinformatie over en van HERIAN

zoeken

Uitgebreid zoeken op deze website en internet

sitemap

Overzicht van deze website

engels

Switch to English

duits

Deutsche sprache einstellen

Afb.:Volledig gevalideerde HTML website.
Afb.:De pagina´s op deze website hebben minimaal dubbel A status voor toegankelijkheid.

  ® Diensten

  ® Diensten